Teljes Evangéliumi Keresztény Központ
Székelyudvarhely
KezdőlapMagunkról ► Teljes Evangéliumi Keresztény Központ

Kedves Barátunk!

A Teljes Evangéliumi Keresztény Központ (T.E.K.K.) célja Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának hirdetése a Székelyföldön, mely által székely népünk visszataláljon a Szeretet Istenéhez, helyre álljon a Biblia igazsága és értékrendje a személyes és társadalmi életünkben.

Meglátásunk és tapasztalatunk szerint nem a tradició gyakorlása, hanem az Isten Igéjén alapuló őszinte, szívből jövő hit építi az Istennel való személyes kapcsolatunkat.

„Aki Isten elé járul annak hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat akik Őt keresik.”

Ez az Ige és még sok más, lerontja a vallási, faji, társadalmi hovátartozás korlátait.

Isten országában nincsenek pártok, frakciók, platformok.

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” - írja Pál apostol az Efézusbeliekhez (4:5) írt levelében.

A Teljes Evangéliumi Keresztény Központ hív minden székely embert az őszinte Isten keresésre az Ige és a Szent Szellem segítsége által. Isten kész kijelenteni magát, kész beavatkozni életünkbe, ha hittel kérjük Őt. Fogjunk össze ebben a megújulási vágyban.


[Kezdőlap]