Centru Creștin de Evanghelie Deplină
Odorheiu Secuiesc
Pagina de startDespre noi ► Bazele credinței noastre

Bazele credinței noastre

 • Credem în Biblie, ca adevărul relevat de Dumenezeu oamenilor, singura și cea mai înalta autoritate în orice problemă religioase sau cotidiană. Astfel acceptăm de exemplu, numai acele practici de credință pe care le putem găsi în Cuvântului Dumnezeu.
 • Credem în singurul și veșnicul Dumnezeu, care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El există în trei persoane. Credem în existența Domnului nostru Isus Christos ca Fiu. El a fost zămisit prin Duhul Sfânt, s-a născut din făcsioră, a trăit fără păcat, a făcut minuni, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a înviat, a fost ridicat în ceruri lângă dreapta Tatălui, și se va întoarce personal în slavă și autoritate deplină.
 • Credem în învierea trupului și în judecata finală. Credem, că există viață veșnică în Împărăția Cerurilor și că există osândă veșnică în Iad.
 • Credem, că fiecare om este păcătos și are nevoie de iertarea păcatelor, cere iertare este posibilă prin credința în sângele ispăsitoare a lui Isus Hristos. Mântuirea, salvarea este prin har, se obține numai prin credința în Isus Hristos, nu se poate obține prin nici o faptă religioasă.
 • Credem în pocăință, în botez (scufundare în apă) și în botezul în Duhul Sfânt, care sunt evenimente separate în viața omului ajuns la credință.
 • Credem în nașterea din nou prin Apă și prin Duhul Sfânt, fără care nimeni nu poate intră în Împărăția lui Dumnezeu.
 • Credem în Cina Domnului, prin care avem părtășie cu Isus Hristos.
 • Credem, că fiecare credincios este chemat la o viată curată, sfântă, la o părtășie vie cu Dumnezeu.
 • Credem în existența Îngerilor, duhuri trimise sa slujească pe aceia care vor moșteni mântuirea (Evrei 1:14).
 • Credem în existența Satanei și a duhurilor decăzute, care exercită activitatea lor în lumea păcătoasă în viața oamenilor, o activitate contrar voinței Lui Dumnezeu.
 • Credem, că Isus Hristos prin jertfa lui de pe Golgotă a biruit toate puterile Satanei și oamenilor care cred în El, la fel și Bisericii a dat autoritate să biruie și ei la fel.
 • Credem, că ungerea Duhului Sfânt lucrează și azi în biserică, care ungere eliberează pe cei captivi, vindecă pe cei care suferă de boli sufletești și trupești. Aceasta vindecare divină în Numele lui Isus se bazeaza pe lucrarea făcută de Iisus pe cruce (Isaia 53:4, Matei 8:16-17, Iacov 5:14-16).
 • Credem, că Biserica este comuniunea sființilor care cred în Isus Hristos, biserica locala este parte a Bisericii și este reprezentanta ei într-un loc anume. Capul Bisericii este Isus Hristos, care conduce și clădește Biserica prin darurile de slujire și prin darurile Duhului Sfânt. Credem, că bisericii locale sunt zidite pe munca de fundamentare a apostolilor și prorocilor. Isus Hristos fiind piatra din „capul unghiului” (Efeseni 2:20).
 • Credem, că Biserica, fiind Trupul lui Isus Hristos, are trimiterea să poarte și să arate caracterele și puterea lui Isus, să propăvăduiască vestea bună (evanghelia) la lumea pierdută, și să educe ucenici. Totodată a primit autoritatea și responsabilitatea că prin rugăciunile și atitudinea ei evlavioasă să influențeze avansarea Împărăției lui Dumnezeu pe Pământ.
 • Credem, că trăim în ultimele zile, când se va împlini prorocia lui Ioel:
  „Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci.” (Fapte 2:16-18)
 • Credem, că Dumnezeu în aceste timpuri restabilește în Biserica lauda și închinarea prin duh:
  „După aceea Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi daramaturile și-l voi înălța din nou: pentru că rămăsita de oameni să caute pe Domnul, ca și toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din vesnicie.” (Fapte 15:16-18)

[Descripția extinsă a expresiilor]